Dárkový poukaz na grafologický rozbor

Poukaz na grafologický rozbor od Anny Vávrové z Grafologicky.cz. Dárkový balíček je připraven tak, aby napsání a odeslání textu bylo pro obdarovaného co nejjednodušší. Balíček obsahuje poukaz na rozbor s instrukcemi k napsání a odeslání textu, bílý papír pro napsání textu, propisku, nadepsanou a ofrankovanou obálku pro odeslání textu k rozboru.

Dostupnost Skladem (3 ks)
1 800 Kč
Dárkový poukaz na grafologický rozbor

Toto je asi jeden z našich nejoriginálnějších a netradičních dárků. Poznat sebe sama, být se sebou pokorně smířen a spokojen je někdy ohromně těžký úkol. Ještě těžší je pak poznat, proč třeba zas až tak spokojení nejsme nebo v čem bychom se mohli zlepšit. Jestli chcete své blízké fakt ohromit a potěšit originálním dárkem, poukaz na grafologický rozbor by mohla být ta pravá trefa do černého!:)

Grafologie se zabývá psychologickým rozborem písma, nejedná se o grafoanalýzu, která se zabývá ověřováním pravosti rukopisů. Grafologický rozbor osobnosti je vhodný, pokud chcete poznat své silné a slabé stránky, své zaměření, typologii podle různých teorií (Kretschmerova, Sprangerova) a poznat způsoby, jak jednáte s ostatními. Zjistíte, jak na sobě můžete ještě pracovat a které oblasti rozvíjet. Na základě rozboru se můžete naučit přijmout své chyby a využít je ke svému prospěchu. Tento typ rozboru je zaměřen na hluboké poznání sebe sama, snaží se vyhledat a rozebrat případné vnitřní konflikty, které mohou vést k nespokojenosti s životem. Grafologie se dá využít také pro partnerské rozbory – zjistíte, proč se hádáte a máte konflikty a naleznete možná řešení jak s těmito situacemi pracovat.

Jak je možné z písma tolik vyčíst?
Každý člověk se projevuje různými způsoby – chováním, způsobem mluvy, oblékáním. Někteří lidé toho ukazují na první pohled více, někteří méně. Některé lidi umíme odhadnout už na první pohled právě podle jejich projevu, podle toho jakým způsobem mluví, jaká volí slova, jaká používají gesta. Právě gesta jsou často neuvědomělým projevem toho, co si člověk doopravdy myslí, i když říká něco jiného. Dalším způsobem jak se člověk může projevit je například tanec nebo malba. Do tance člověk projektuje své pocity, své vlastnosti, své názory, může pohybem vyjádřit jak se vlastně cítí – to se dá dělat vědomě a nebo nevědomě, když se člověk zcela oddá své náladě, svému stavu duše, sobě samému a právě to prožívá ve svém tanci. Podobné je to i s písmem.

Písmo je psychomotorický projev, to znamená, že se do něj odráží nejen momentální stav pisatele, ale i jeho osobnost jako celek – tedy jeho psyché (z řečtiny duše, později osobnost) jako důsledek motorického projevu psaní. Podobně jako u gest je toto nevědomé a v určitém ohledu díky tomu i přínosnější. Stejně jako písmo fungují všechny kresebné testy (například kresba stromu – Baum test) a projevy (automatická kresba). Přední český grafolog docent Kulka říká důležitý poznatek, že „Člověk píše tak, jak kráčí životem kupředu.“ (in Grafologie, Jiří Kulka, 2001, Arcana)

A samozřejmě je nasnadě otázka, že stejně jako se někdo může přetvařovat, může se naučit gestikulovat jinak, než jak myslí, může lhát i v písmu nebo kresbě. Samozřejmě i toto je možné, lhát a podvádět se dá vždy, i na tom nejostřejším testu. Pro pisatele však lhaní při psaní textu na rozbor nemá žádný význam, protože ubírá sám sobě možnost poznat sebe sama. Z tohoto důvodu je také vhodné mít co nejvíce textového materiálu pro rozbor, protože s přibývajícími řádky začne pisatel mnohem více přemýšlet nad textem a nesoustředí se tolik na své písmo, uvolní se a do písma se dostane jeho skutečné já.

S tímto souvisí i otázka, zda je možné, že z rozboru se člověk nedozví téměř nic. Ano, i to je do určité míry možné, a to v případech, kdy pisatelem je člověk, který i ve svém životě mnoho věcí skrývá, nebo se o to snaží. Pak je samozřejmé, že toto skrývání se projeví i v písmu a může tak podstatně ztížit práci grafologa.

Jak grafologie funguje?
Písmo je psychomotorický projev – tedy skrze motoriku (akt psaní) se do písma dostává psyché (duše, osobnost). Do písma se tedy zrcadlí „nastavení“ našeho já. Rozbor písma je založen na zkoumání určitých znaků, které jsou nositeli významu. Většina těchto znaků je pak posuzována v kontextu naší euro-americké kultury, hodně se pracuje s významem prostoru. Příkladem toho může být rozdělení stránky na levou a pravou stranu. Píšeme zleva doprava, směr kupředu je tedy směr vpravo, kupředu jdeme do budoucnosti, kupředu jdeme k ostatním lidem, nalevo se naopak zobrazuje minulost nebo vlastní já. To samé platí pro prostor „nahoře a dole“, i tyto prostory v sobě nesou určitý kulturně zakotvený význam (nahoře lítáme v oblacích, jsme idealisté; dole stojíme nohama na zemi). Tato práce s prostorem se poté projevuje ve více měřítkách, nejenom v kontextu strany jako celku.

Z toho vidíme, že o grafologii můžeme uvažovat jako o jedné z psychologických metod, která je založená na logických principech a na tom, co je nám kulturně dané od narození. To, že používáme určité formy písma, znamená, že nám takové písmo vyhovuje. Vyhovují nám tedy významy, které jsou s daným typem písma spojené, i když si je neuvědomujeme. Tyto významy bereme za své a tvoří naši osobnost. Přece nebudeme psát nějak, jak to necítíme, jací nejsme (pokud se o to samozřejmě vědomě nesnažíme). Podobně to platí i u situace, kdy se nám nějaké písmo líbí, je nám sympatické – dá se očekávat, že se nám bude potom bude dobře spolupracovat se člověkem, jehož písmo na nás působí dobře. Protože jestliže jeho písmo obsahuje takové znaky, které na nás působí dobře, logicky obsahuje k nim přiřazené významy i jeho osobnost.

Dostáváme se k tomu, že grafolog nepracuje jen s danými znaky a jejich významy, mnoho práce je založeno i na pocitu a vnímání. Je zřejmé, že pokud vidíme extrémně chaotické písmo, bude se jednat o chaotickou osobnost, toto vycítí i člověk, který nemá žádné grafologické vzdělání. Úkolem grafologa však je, narozdíl od laika, kombinovat vhodně tuto pocitovou a logickou strukturu rozboru a vytvořit komplexní osobnost na základě svých zkušeností a vzdělání. Při posuzování jednotlivých znaků je také důležité si uvědomit, že jeden znak může být nositelem více významů a pak je třeba významy vhodně zkombinovat, abychom došli k celku. Proto není možné u většiny grafologických znaků jednoznačně říct „když něco, tak něco“ (například, když má hubené písmo, je úzkoprsý). Je důležité písmo vnímat v celém jeho kontextu a z jednotlivých významů složit osobnost.

Co je k rozboru potřeba?
• Ručně psaný text  o délce alespoň 1 strany A4.
• Text musí být originál, není možné zaslat kopii nebo scan.
• Nejsou vhodné poznámky, text psaný v rychlosti, zápisky z přednášek, apod. Tento materiál může sloužit pouze jako doplňkový, ne jako výchozí.

Na obsahu nezáleží. Text může být opsaný z předlohy, nebo z hlavy. Text psaný z hlavy je vhodnější, autor se více uvolní. Vhodnější je nelinkovaný papír, ale volba psacího náčiní i papíru (linkovaný, čistý) záleží na pisateli. Text je vhodné psát v dobrém psychickém rozpoložení, v klidu, beze spěchu, aby nebyly údaje zkresleny. Do grafologického rozboru se totiž částečně promítá i aktuální psychické rozpoložení pisatele.

Na rukopise by měl být uveden: věk, pohlaví, zaměstnání, (vy)studovaný obor. Tyto faktory nelze z rozboru vyčíst a mohou významně ovlivnit celkový obraz osobnosti. Dále je vhodné uvést konkrétní otázky, na které by pisatel rád našel odpověď.
Pište tak, jak obvykle píšete. Pokud píšete pokaždé jinak, přiložte i ukázky poznámek nebo jiných textů.

Grafologický rozbor osobnosti vždy obsahuje tyto části:
• 
Souhrnný obraz osobnosti

• Centrum osobnosti
• Vlohy, sklony, výkony
• Motivace, zaměření
• Charakter a sociální vztahy
•  Rady a doporučení

Kdo grafologický rozbor provede?
Za značkou Grafologicky stojí Anna Vávrová, která se grafologii věnuje už od roku 2009. Anna absolvovala tříletý kurz grafologie, psychologie a poradenství v Brněnském institutu grafoanalýzy. V současné době se zaměřuje především na grafologické rozbory pro personalisty. Anna se detailně zajímá o psychologii obecně, psychologii skupin a vztahů, metodiku výuky, umění všech forem a další obory. Tato kombinace několika odlišných oborů ji umožňuje setkávat se s mnoha různě zaměřenými lidmi, poznatky a zkušenostmi.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Dárky
Materiál: papír
Pro koho: pro ni, pro něj
Raddar standardy a kritéria: vegan, recyklovaný / recyklovatelný, bez chemie, šetrné k životnímu prostředí, férové pracovní podmínky, česko-slovenská tvorba

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Za značkou Grafologicky stojí Anna Vávrová, která se grafologii věnuje už od roku 2009. Anna absolvovala tříletý kurz grafologie, psychologie a poradenství v Brněnském institutu grafoanalýzy. V současné době se zaměřuje především na grafologické rozbory pro personalisty. Anna se detailně zajímá o psychologii obecně, psychologii skupin a vztahů, metodiku výuky, umění všech forem a další obory. Tato kombinace několika odlišných oborů ji umožňuje setkávat se s mnoha různě zaměřenými lidmi, poznatky a zkušenostmi.

Grafologie se zabývá psychologickým rozborem písma, tedy se nejedná se o grafoanalýzu nebo-li písmoznalectví, které se zabývá ověřování pravosti rukopisů. Grafologický rozbor je zaměřen na hluboké poznání sebe sama, snaží se vyhledat a rozebrat případné vnitřní konflikty, které mohou vést k nespokojenosti s životem. Grafologie se dá využít také pro partnerské rozbory – zjistíte, proč se hádáte a máte konflikty a naleznete možná řešení jak s těmito situacemi pracovat.

12185285_925057530876089_1217727655907909546_o